Russisksiden

Russisksiden

God sommer

IntetPosted by Mads 23 Jun, 2017 09:40
Kære hold! Tillykke med eksamen og med sommerferien - den er velfortjent! Vi mødes igen til september, hvor vi skal arbejde med grammatik og især oversættelse. Nedenfor er der i den forbindelse lidt at øve sig på ;-)

Идёт экзамен.
Профессор: На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько на борту осталось кирпичей?
Студент: Легко - 499.
Профессор: Правильно. Следующий вопрос: Как положить слона в холодильник?
Студент: Открыть холодильник, положить слона, закрыть холодильник.
Профессор: Дальше. Как положить оленя в холодильник за 4 шага?
Студент: Открыть холодильник, вытащить слона, положить оленя, закрыть холодильник.
Профессор: Отлично. Следующий вопрос: У царя зверей льва день рождения. Пришли все животные кроме одного. Почему?
Студент: Потому что олень в холодильнике.
Профессор: Великолепно! А может ли бабуля пройти через болото крокодилов?
Студент: Конечно может! Все животные ушли на день рождения.
Профессор: Хорошо. А теперь последний вопрос: Бабуля прошла через пустое болото, но все равно умерла. Почему?
Студент: Ээээ....она утонула?
Профессор: А вот и нет! На нее упал кирпич, который выпал из самолета.
Uge 21-24

IntetPosted by Mads 18 May, 2017 08:35
Uge 21-24 - eksamenslæsning
Sørg for at læse teksterne i jeres pensum, så I forstår dem - brug jeres ordbøger og noter samt eventuelle glossarier. Af jeres pensum fremgår det, at I på dansk skal læse s.98-158. Dette tal er ikke helt korrekt. Det er meningen, I skal læse alt det, der står på dansk, dvs. kommentarer til teksterne fra tekst 40 og frem.

Desuden skal I:

Sørge for at læse teksterne i jeres pensum, så I kan læse dem op med en ordentlig udtale.
Sørge for at læse teksterne i jeres pensum, så I kan analysere de enkelte sætninger.
Sørge for at have styr på de mest almindelige bøjninger.
Sørge for at have styr på det mest basale kasusfunktioner.
Sørge for at have styr på det mest grundlæggende vedr. aspekt.
Træne jeres auditive kompetencer ved at lytte til lydfilerne, høre noget radio på nettet, se nogen film, nyhedsudsendelser etc.

Kig også gerne på disse eksamensråd, som I måske kan bruge.

Uge 24 - eksamensmøde fredag den 16. juni
Vi mødes i lokale 12.1.62 kl.11 til en snak om eksamen, dens forløb mm. I får desuden mulighed for at stille spørgsmål til pensum, til grammatikken og til andet, der måtte have drillet i forbindelse med eksamenslæsningen. I er velkomne til løbende at skrive til mig med spørgsmål, hvis I ikke kan vente til den 15. juni.

Aktuelt uge 20

IntetPosted by Mads 11 May, 2017 10:58
Uge 20 - repetition af udvalgte grammatiske emner med udgangspunkt i udvalgte tekster

Mandag den 15/5:
Opgavegennemgang og tekster med tal (oplæsning af tekst 48, Время (s.121), 60 og 61.
Tirsdag den 16/5: Analyse af etleddede sætninger samt af ledsætninger med forskellig grammatisk funktion. Læs dette lille skrift om morfologisk og syntaktisk analyse, så I er klar til at analysere de sætninger, jeg præsenterer jer for i undervisningen.
Onsdag den 17/5: Dialog med brug af PF og IPF. Desuden afrunding og eksamensråd mm.

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag), и что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?" I skal desuden kunne fortælle, hvilken dato det er i dag.

************************************************************************************
Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?Aktuelt uge 19

IntetPosted by Mads 04 May, 2017 08:36
Uge 19 - om Ruslands historie uden angivelse af betoning og med.
Mandag den 8/5:
Hele teksten (den er ikke så lang). Oplæsning, oversættelse og grammatisk analyse.
Tirsdag den 9/5: Hele teksten. Dialog om teksten, herunder med udgangspunkt i spørgsmålene på s.93 i versionen uden trykstreger.
Onsdag den 10/5: Dialog om teksten og om tilstødende emner. Desuden opgaveaflevering (opgave 11). NB! Husk ordborg - der er ekstemporaltekst på programmet.

NB! Kom gerne med forslag til, hvilke tekster vi skal repetere i næste uge, hvilke grammatiske spørgsmål der skal behandles etc. Hvis I ikke selv kommer med noget, sammensætter jeg et program for den sidste uges undervisning.

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag), и что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?" I skal desuden kunne fortælle, hvilken dato det er i dag.

************************************************************************************
Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?

Aktuelt uge 18

IntetPosted by Mads 27 Apr, 2017 08:27
Uge 17 - Om Aleksandr Pusjkin uden angivelse af betoning og med.
Mandag den 1/5: Side 78-80
Tirsdag den 2/5: Side 80-81
Onsdag den 3/5: Resten af teksten inkl. spørgsmålene på side 82 i versionen uden trykstreger. Desuden taler vi om hele teksten. Opgaveaflevering (opgave 10). NB! Husk ordborg - der er ekstemporaltekst på programmet.


Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag), и что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?" I skal desuden kunne fortælle, hvilken dato det er i dag.

************************************************************************************
Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?Aktuelt uge 17

IntetPosted by Mads 20 Apr, 2017 08:40
Uge 17 - Cкaзки Дядюшки Флю, der er forsynet med gloser.

Mandag den 24/4: Kapitel 1-2 intensivt og 3-4 ekstensivt.
Tirsdag den 25/4: Kapitel 5 og 7 intensivt samt kapitel 6 og 8 ekstensivt
Onsdag den 26/4: Kapitel 9-11.

Med 'intensivt' menes, at man man læse teksten op, oversætte den, analysere udvalgte sætninger samt tale om teksten, svare på spørgsmål til den m.v. Med 'ekstensivt' menes, at man i store træk kan forstå teksten og svare på spørgsmål til den.

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag), и что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?" I skal desuden kunne fortælle, hvilken dato det er i dag.

************************************************************************************
Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?

Aktuelt uge 16

IntetPosted by Mads 06 Apr, 2017 08:35

Uge 16 - repetition af tekst 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61
Ved 'repetition' forstås, at man - på russisk - kan tale om teksterne i form af minireferater, besvare spørgsmål til teksterne samt fortælle om relaterede emner. Desuden grammatisk analyse af udvalgte sætninger.

Mandag den 17/4: 2. Påskedag - ingen undervisning
Tirsdag den 18/4: Opgavegennemgang og repetition
Onsdag den 19/4: Repetition. NB! Husk en ordbog - der er ekstemporaltekst på programmet.

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag), и что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?" I skal desuden kunne fortælle, hvilken dato det er i dag.

************************************************************************************
Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?Pensum

IntetPosted by Mads 04 Apr, 2017 09:08
Kære hold

Hermed lige en reminder om det pensum, I bliver eksamineret i ved sommereksamen i russisk propædeutik 2.Aktuelt uge 14 (3-7/4)

IntetPosted by Mads 30 Mar, 2017 08:43
Uge 14 - repetition af tekst 40, 43, 46, 48, 49
Ved 'repetition' forstås, at man - på russisk - kan tale om teksterne i form af minireferater, besvare spørgsmål til teksterne samt fortælle om relaterede emner.

Mandag den 3/4: Opgavegennemgang samt repetition.
Tirsdag den 4/4: Repetition
Onsdag den 5/4: Repetition samt opgaveaflevering (opgave 9). NB! Husk en ordbog - der er ekstemporaltekst på programmet.

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag), и что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?" I skal desuden kunne fortælle, hvilken dato det er i dag.

************************************************************************************
Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?Lidt om participier

IntetPosted by Mads 29 Mar, 2017 15:01
Hermed et link til en lille oversigt over de russiske participier. I oversigten står der intet om formernes dannelse etc., men er ment som en måde, hvorpå man kan finde en omtrentlig oversættelse af de participier, man måtte støde på i tekster, i livet osv.

Om morfologi og syntaks

IntetPosted by Mads 27 Mar, 2017 11:23
Kære hold

I forbindelse med eksamen i russisk propædeutik 2 skal I kunne analysere russisksproget materiale morfologisk og syntaktisk. Her kan i læse lidt om, hvordan man kan gøre dette.
/Mads

Aktuelt uge 13

IntetPosted by Mads 23 Mar, 2017 08:35
Uge 13 - tekst 59-60 (aspekt, årstal, participier, pluralis af GEN-DAT-INS-LOC, komplekse nominalprædikater med eksplicit copulaverbum)
Mandag den 27/3: Opgavegennemgang samt tekst 61
Tirsdag den 28/3: Tekst 61
Onsdag den 29/3: Tekst 61 samt opgaveaflevering (opgave 8).

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag), и что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?" I skal desuden kunne fortælle, hvilken dato det er i dag.

************************************************************************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?

Aktuelt uge 12

IntetPosted by Mads 16 Mar, 2017 08:12
Uge 12 - tekst 59-60 (aspekt, dato, præfigerede bevægelsesverber)
Mandag den 20/3: Opgavegennemgang samt tekst 59
Tirsdag den 21/3: Tekst 59-60
Onsdag den 22/3: Tekst 60 samt opgaveaflevering (opgave 7).

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag), и что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?"

************************************************************************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?

Aspektappendiks

IntetPosted by Mads 14 Mar, 2017 08:18
Så er Appendiks 4 om aspekt endelig på gaden - download og læs denne eksklusive førsteudgave før dine holdkammerater (og meld gerne tilbage, hvis du finder fejl og mangler, som førsteudgaver ofte er præget af)!

Next »