Russisksiden

Russisksiden

Grammatiske øvelser 4. og 18. maj

IntetPosted by Mads 20 Apr, 2018 12:24
Kære hold

Fredag den 4. og 18. maj er der i forlængelse af vores timer nu mulighed for at træne sine grammatiske analysefærdigheder. Vi analyserer - morfologisk og syntaktisk - udvalgte sætninger fra begyndersystemet. Sætningerne bliver præsenteret i timerne, så I skal ikke forberede noget, blot være klædt på til opgaven, fx ved at læse vores "Basal morfologi og syntaks" eller "Appendiks 3 - morfologi og syntaks" (ligger på Absalon).

Vi mødes begge dage kl.12:15-ca. 14 i lokale 11A.2.19.

Aktuelt uge 17

IntetPosted by Mads 20 Apr, 2018 06:48
23-24. april (27. april - St. bededag)
Tekst 58-59:
Instrumentalis (INS) efter præpositioner. Imperfektivt aspekt. Se også Appendiks IV om aspekt ovre på Absalon.

Jeg vil stadig spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Mandag og tirsdag:
Oplæsning (udelades evt.), oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 58-59. Desuden grammatisk analyse af udvalgte sætninger

Fredag: St. bededag - ingen undervisning.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 7) per mail torsdag den 26. april kl.10!
P.S. Der er nu mulighed for helt frivilligt at træne sine grammatiske analyseevner i forbindelse med de ugentlige opgaver. Se mere ovre på Absalon.

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Grammatisk analyse

IntetPosted by Mads 19 Apr, 2018 07:52
I forbindelse med vores grammatiske analyse har der vist sig at være en del metodiske og terminologiske udfordringer, idet en sætning kan analyseres fra flere vinkler. Det skal jeg på sprogets vegne beklage. Sådan er det ofte, når man beskæftiger sig med fænomener, der ikke passer til vores konstruerede "logik" og systemer. 2+2 = 4. Det samme kan man sige om 3+1, 2x2 eller 109-105.

Det vigtigste er, når det handler om morfologisk og syntaktisk analyse af russiske sætninger, at I kan beskrive sætningens bestanddele morfologisk: Ordklasse? Grammatiske kategorier (køn, tal, kasus, tid, person, aspekt etc.)? I skal også kunne beskrive sætningens struktur og ordenes indbyrdes relationer i store træk, dvs. syntaksen: Simpel/kompleks sætning? Et eller to led? Subjektet? Prædikatet - verbalt eller nominalt? Eventuelle komplementer, attributter og adverbialled? I den forbindelse kan jeg henvise til vores Basal morfologi og syntaks, der kan findes ovre på Absalon under Russisk propædeutik > Undervisningsmaterialer samt her. Eksempler på sætningsanalyse starter på s.6.

Hvis I mangler et overblik over de forskellige kasus og deres grundfunktioner, kan I læse eller genlæse Appendiks 3 - morfologi og syntaks. Den kan også findes ovre på Absalon under Russisk propædeutik > Undervisningsmaterialer. Den egentlige gennemgang af de forskellige kasus starter på s.9.

Aktuelt uge 16

IntetPosted by Mads 13 Apr, 2018 08:20
16-20. april
Tekst 57:
Instrumentalis (INS). Markering af nominaldel af subjektsprædikat med INS, herunder professioner i INS, INS efter præpositioner, relativ vs. absolut tid.

Jeg vil stadig spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Mandag og tirsdag:
Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 57. Desuden grammatisk analyse af udvalgte sætninger

Fredag: Dialog på basis af teksten samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekst, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. HUSK EN ORDBOG - vi skal prøve kræfter med en ekstemporaltekst.
Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser.

NB! Husk, at der ikke er opgaveaflevering (opgave 7) per mail før torsdag den 26. april kl.10!
P.S. Der er nu mulighed for helt frivilligt at træne sine grammatiske analyseevner i forbindelse med de ugentlige opgaver. Se mere ovre på Absalon.

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Aktuelt uge 15

IntetPosted by Mads 06 Apr, 2018 08:20
9-13. april
Tekst 56:
Fremtid, gradbøjning (komparation) af adjektiver (perifrastisk/analytisk og syntetisk), prædikater og attributter.

Jeg vil stadig spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Mandag og tirsdag:
Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 56. Desuden grammatisk analyse af udvalgte sætninger

Fredag: Dialog på basis af teksten samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekst, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er er opgaveaflevering (opgave 6) per mail torsdag den 12. april kl.10!
P.S. Der er nu mulighed for helt frivilligt at træne sine grammatiske analyseevner i forbindelse med de ugentlige opgaver. Se mere ovre på Absalon.

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Aktuelt uge 14

IntetPosted by Mads 23 Mar, 2018 08:36
3. og 6. april
Tekst 55:
upræfigerede bevægelsesverber (IPF) i nutid og datid. Læs kommentarerne rigtigt godt - nogen mener, det er besværligt at bevæge sig på russisk!

Jeg vil stadig spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Tirsdag:
Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 55. Desuden grammatisk analyse af udvalgte sætninger

Fredag: Dialog på basis af teksten samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekst, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er ikke er opgaveaflevering (opgave 6) per mail før torsdag den 12. april kl.10!
P.S. Der er nu mulighed for helt frivilligt at træne sine grammatiske analyseevner i forbindelse med de ugentlige opgaver. Se mere ovre på Absalon.

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?

Aktuelt uge 12

IntetPosted by Mads 16 Mar, 2018 07:53
19-23. marts
Tekst 53-54:
imperfektive verber (IPF) i datid, tilbagetrækning af betoning til negation, perifrastisk futurum med hjælpeverbet быть + INF.IPF.
Jeg vil løbende spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Ma-ti:
Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 53-54.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 5) per mail torsdag kl.10!

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?
Aktuelt uge 11

IntetPosted by Mads 09 Mar, 2018 08:13
12-16. marts
Tekst 51-52:
tilbagetrækning af betoning til præposition, flere tal, datid.
Jeg vil løbende spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Ma-ti:
Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 51-52.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser (læs s.125-126 om dannelse af præteritum) og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 4) per mail torsdag kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag).


Aktuelt uge 10

IntetPosted by Mads 02 Mar, 2018 08:24
5-9. marts
Tekst 49-50 + который час? (s.121):
ACC = GEN ved animate maskuliner, bøjning af efternavne, tidsangivelser (klokkeslet), ordenstal (se s.152), verber på -ся.

Ma-ti: Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 49-50.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 3) per mail torsdag kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?

Aktuelt uge 9

IntetPosted by Mads 23 Feb, 2018 08:13

26. februar - 2. marts
Tekst 47-48:
dativ fortsat - præpositionerne к og по. Se også Appendiks 2 s.1 (substantiver i dativ), s.2-3 (adjektivernes bøjning), s.4-6 (personlige, possessive, refleksive, interrogative og demonstrative pronominer), modalprædikativer og dativ, dativkomplement ("indirekte objekt"), alder, priser.

Ma-ti: Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 47-48.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der ikke er opgaveaflevering (opgave 3) per mail før torsdag den 8. marts kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?

Aktuelt uge 8

IntetPosted by Mads 16 Feb, 2018 09:04
19-23. februar
Tekst 44-46:
dativ - se også Appendiks 2 s.1 (substantiver i dativ), s.2-3 (adjektivernes bøjning), s.4-6 (personlige, possessive, refleksive, interrogative og demonstrative pronominer), modalprædikativer og dativ, de forskellige former af modalprædikativet нýжен/нужнá/нýжно/нужны́, dativkomplement ("indirekte objekt").

Ma-ti: Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 44-46.

Fre: Dialog på basis af de tre tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 2) per mail torsdag kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Aktuelt uge 7

IntetPosted by Mads 09 Feb, 2018 09:20
12-16. februar
Tekst 41-43:
sætningsadverbialer, verberne мочь, уметь og хотеть, sult og tørst, dativ (se også Appendiks 2 s.1 (substantiver i dativ), s.2-3 (adjektivernes bøjning), s.4-6 (personlige, possessive, refleksive, interrogative og demonstrative pronominer)
Ma-ti: oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 41-43.
Fre: dialog på basis af de tre tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger ca. 25 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 1) per mail torsdag kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Aktuelt uge 6

IntetPosted by Mads 06 Feb, 2018 11:11
5-9. februar
Ma-ti:
oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser på basis af tekst 40.
Fre: dialog på basis af tekst 40 samt ordtest, hvor jeg udvælger 28 ord fra teksten, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Aktuelt, januar-februar 2018

IntetPosted by Mads 15 Jan, 2018 10:06
Kære hold

Så er der nyt ovre på Absalon, hvor I kan finde vores begyndersystem, en læseplan, de skriftlige opgaver samt fire appendikser og en minimorfologi og syntaks. Vel mødt 5/2 kl.9:15 i lokale 24.5.07!
/Mads

Next »