Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt uge 14

IntetPosted by Mads 23 Mar, 2018 08:36
3. og 6. april
Tekst 55:
upræfigerede bevægelsesverber (IPF) i nutid og datid. Læs kommentarerne rigtigt godt - nogen mener, det er besværligt at bevæge sig på russisk!

Jeg vil stadig spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Tirsdag:
Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 55. Desuden grammatisk analyse af udvalgte sætninger

Fredag: Dialog på basis af teksten samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekst, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er ikke er opgaveaflevering (opgave 6) per mail før torsdag den 12. april kl.10!
P.S. Der er nu mulighed for helt frivilligt at træne sine grammatiske analyseevner i forbindelse med de ugentlige opgaver. Se mere ovre på Absalon.

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?

Aktuelt uge 12

IntetPosted by Mads 16 Mar, 2018 07:53
19-23. marts
Tekst 53-54:
imperfektive verber (IPF) i datid, tilbagetrækning af betoning til negation, perifrastisk futurum med hjælpeverbet быть + INF.IPF.
Jeg vil løbende spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Ma-ti:
Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 53-54.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 5) per mail torsdag kl.10!

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?
Aktuelt uge 11

IntetPosted by Mads 09 Mar, 2018 08:13
12-16. marts
Tekst 51-52:
tilbagetrækning af betoning til præposition, flere tal, datid.
Jeg vil løbende spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Ma-ti:
Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 51-52.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser (læs s.125-126 om dannelse af præteritum) og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 4) per mail torsdag kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag).


Aktuelt uge 10

IntetPosted by Mads 02 Mar, 2018 08:24
5-9. marts
Tekst 49-50 + который час? (s.121):
ACC = GEN ved animate maskuliner, bøjning af efternavne, tidsangivelser (klokkeslet), ordenstal (se s.152), verber på -ся.

Ma-ti: Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 49-50.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 3) per mail torsdag kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?

Aktuelt uge 9

IntetPosted by Mads 23 Feb, 2018 08:13

26. februar - 2. marts
Tekst 47-48:
dativ fortsat - præpositionerne к og по. Se også Appendiks 2 s.1 (substantiver i dativ), s.2-3 (adjektivernes bøjning), s.4-6 (personlige, possessive, refleksive, interrogative og demonstrative pronominer), modalprædikativer og dativ, dativkomplement ("indirekte objekt"), alder, priser.

Ma-ti: Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 47-48.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der ikke er opgaveaflevering (opgave 3) per mail før torsdag den 8. marts kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?

Aktuelt uge 8

IntetPosted by Mads 16 Feb, 2018 09:04
19-23. februar
Tekst 44-46:
dativ - se også Appendiks 2 s.1 (substantiver i dativ), s.2-3 (adjektivernes bøjning), s.4-6 (personlige, possessive, refleksive, interrogative og demonstrative pronominer), modalprædikativer og dativ, de forskellige former af modalprædikativet нýжен/нужнá/нýжно/нужны́, dativkomplement ("indirekte objekt").

Ma-ti: Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 44-46.

Fre: Dialog på basis af de tre tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 2) per mail torsdag kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Aktuelt uge 7

IntetPosted by Mads 09 Feb, 2018 09:20
12-16. februar
Tekst 41-43:
sætningsadverbialer, verberne мочь, уметь og хотеть, sult og tørst, dativ (se også Appendiks 2 s.1 (substantiver i dativ), s.2-3 (adjektivernes bøjning), s.4-6 (personlige, possessive, refleksive, interrogative og demonstrative pronominer)
Ma-ti: oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 41-43.
Fre: dialog på basis af de tre tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger ca. 25 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 1) per mail torsdag kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Aktuelt uge 6

IntetPosted by Mads 06 Feb, 2018 11:11
5-9. februar
Ma-ti:
oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser på basis af tekst 40.
Fre: dialog på basis af tekst 40 samt ordtest, hvor jeg udvælger 28 ord fra teksten, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?Aktuelt, januar-februar 2018

IntetPosted by Mads 15 Jan, 2018 10:06
Kære hold

Så er der nyt ovre på Absalon, hvor I kan finde vores begyndersystem, en læseplan, de skriftlige opgaver samt fire appendikser og en minimorfologi og syntaks. Vel mødt 5/2 kl.9:15 i lokale 24.5.07!
/Mads

Åbent kontor

IntetPosted by Mads 04 Jan, 2018 12:40
Kære propædeuter! Først og fremmest - godt nytår til jer alle! Der er stadig en måneds tid til semesterstart, og måske er der nogen, der trænger til at tale lidt russisk eller få genopfrisket noget grammatik.

Derfor holder jeg åbent kontor alle mandage i januar fra kl.11-13, dog ikke 29/1.

Ideen er, at man møder op, og så tager vi den derfra . Det kan være, nogen gerne vil gennemgå/repetere en af teksterne fra efterårssemesteret, nogen andre gerne vil tale om vind og vejr, nogen tredje vil have uddybet, hvad "syntagme" eller "palatalisering" betyder - det er jer, der bestemmer indholdet. Jeg har ikke lavet et egentligt bookingsystem, så jeg vil foreslå, at I bare møder op og taler med mig en halv times tid. Skulle der være optaget, kan man jo fordrive ventetiden med en kop kaffe eller nogen ordbogsopslag.
/MadsTak for i år

IntetPosted by Mads 14 Dec, 2017 11:33
Kære hold. Tak for et godt semester med laaaange oplæsnings-, oversættelses- og grammatikseancer og interessante dialoger på russisk om teksterne og om verden.

I kan se jeres skema for forårssemesteret her. Vi starter igen 5. februar 2018 kl.9-11 i lokale 24.5.07. Nærmere oplysninger om semesterstart og om, hvad I skal forberede til første gang, kommer i løbet af januar 2018.

I starten af det nye år skriver jeg her på siden lidt om projekt "Åbent kontor", som er et tilbud til dem, der har lyst til at kigge forbi og tale russisk i løbet af januar.

Om lidt starter jeres julelæseferie, hvor I får rig lejlighed til at repetere det stof, vi har gennemgået i løbet af efteråret. Sørg for at træne oplæsning (intonation, vokalreduktion, palatalisering og stemthed), sørg for at repetere gloser/oversættelse, sørg for at repetere basale bøjninger, og forsøg jer også gerne med en syntaktisk analyse i ny og næ.

Og så skal I ikke snydes for et lille juledigt, som efterhånden er et par år gammelt:

Studentens jul
Nu falder juleregnen grå
Det er så svært helt at forstå:
Semesteret er nu omme.

En ИК-3, lidt reduktion
Lidt stemhedsassimilation
Og palatalisering.

Jeg må ej glemme mine ord
Det ville være fagligt mord
På mig og læsegruppen.

Den svære grammatik skal jeg
Få lært - og spise flæskesteg
Med rødkål og syntaks.

Når vi ses i februar
Så håber læreren, jeg har
Helt styr på det, jeg skal.Aktuelt uge 50

IntetPosted by Mads 07 Dec, 2017 19:58
11-15. december

Tekst 39 (flere verber) og repetition i form af dialog/spørgsmål-svar ud fra tekst 28, 32, 34, 36 og 38.

Mandag: Opgavegennemgang samt tekst 39 samt repetition af tekst 28 og evt. 32.
Tirsdag og onsdag: Repetition af tekst 32, 34, 36 og 38.
Fredag: Afsluttende repetition af tekst 28, 32, 34, 36 og 38 samt afrunding af semesteret.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled?

Aktuelt uge 49

IntetPosted by Mads 30 Nov, 2017 11:51
4-8. december

Tekst 37-38 (kortform af adjektiver, modalprædikativer, verber)

Mandag: Opgavegennemgang samt tekst 37-38
Tirsdag og onsdag: Tekst 38 samt evaluering af undervisningen.
Fredag: Tekst 38 samt opgaveaflevering (opgave 11) og evt. grammatiske øvelser.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled?

Aktuelt uge 48

IntetPosted by Mads 23 Nov, 2017 11:19
27. november - 1. december

Tekst 33-36 (partitiv genitiv, relative pronominer, smerte (!), pluralis, trykskifte)

Mandag: Fælles gennemgang af opgave 9 samt tekst 33-34
Tirsdag og onsdag: Tekst 35-36
Fredag: Tekst 36 samt opgaveaflevering (opgave 10) og øvelser med det relative pronomen котор-ый.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled?« PreviousNext »