Russisksiden

Aktuelt uge 47Intet

Posted by Mads 16 Nov, 2018 08:32

Текст 26-32 (s.75-86) (genitiv (GEN), 'at have' på russisk, ugedagene, præpositioner med GEN, årstiderne, prædikativer, etleddede sætninger, adjektiver og pronominer i GEN, GEN efter numeraler, GEN efter 'нет')
NB! Meget stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 26-28 m. spørgsmål.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 9). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.

Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 28-32 samt grammatisk analyse s.79-80.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 32 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger. Desuden grammatisk analyse s.86.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?Aktuelt uge 46Intet

Posted by Mads 09 Nov, 2018 08:28

Текст 21-25 (verber på -ся, LOC vs. PREP, superlativ, relative pronominer, genitiv, tallene 20-100)
NB! Stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 21 m. spørgsmål.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 8). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 22-24 samt grammatisk analyse s.73.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 24-25 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det

Aktuelt uge 45Intet

Posted by Mads 02 Nov, 2018 08:26

Текст 15-20 (imperativ, "diminutiv", konsonantalternation, tallene 11-20, lokativ på -ý, "dobbelt negation", komplekse verbalprædikater)
NB! Stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 15-17 m. spørgsmål samt grammatisk analyse s.48 og øvelser med sprog

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 7). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 17-19 samt grammatisk analyse s.63.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 19-20 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det

Aktuelt uge 44Intet

Posted by Mads 26 Oct, 2018 08:35

Текст 10-14 (possessive, determinative og demonstrative pronominer, adverbier, det refleksivt-possessive pronomen, adjektiver i LOC, imperativ)
NB! Stor læsebyrde, så sæt god tid af til forberedelse!

Mandag: Introduktion til grammatisk terminologi og metode.

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 10-12 m. spørgsmål samt grammatisk analyse s.48 og øvelser med sprog

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 6). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 12-13 samt grammatisk analyse s.54.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af tekst 14 samt dialog på basis af det læste
****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Aktuelt uge 42-43Intet

Posted by Mads 12 Oct, 2018 08:21

Uge 42 = e f t e r å r s f e r i e! Slap af! Nyd det gode vejr! Repetér det, vi har gennemgået i september og oktober!

Uge 43 = studier!

Текст 6-9 (flere verber, possessive pronominer, PP som komplement og attribut)
Mandag: Introduktion til grammatisk terminologi og metode.
Tirsdag: Individuel oplæsning og oversættelse af tekst 6-7 m. spørgsmål samt evt. billedøvelser og dialog.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 5). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Individuel oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 7-8 samt grammatisk analyse s.43.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af tekst 8-9 samt dialog på basis af det læste
****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Aktuelt uge 41Intet

Posted by Mads 05 Oct, 2018 08:29

Текст 3-5 (akkusativ (ACC) og lokativ (LOC), navneskik, demonstrative pronominer, flere verber)
Mandag: Rekreation oven på weekenden samt forberedelse til tirsdag.
Tirsdag: Individuel oplæsning og oversættelse af tekst 3 m. spørgsmål samt evt. billedøvelser og dialog.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 4). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Individuel oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 4-5.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Evt. fortsat oplæsning og oversættelse af tekst 5 samt udvidet navneleg (ИОФ) og dialog på basis af tekst 5. Desuden grammatisk analyse s.39.
****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Aktuelt uge 40Intet

Posted by Mads 28 Sep, 2018 08:30

Afsnit 20-25 + текст 1-2 (tallene 1-10, adjektiver, prædikater og attributter m.v.)
Der er meget tekst og mange kommentarer, så sæt god tid af til forberedelse!

Mandag kl. 14-16: Introduktion til grammatisk analyse v. Martin Schou Madsen i auditorium 23.0.49.
Tirsdag: Individuel oplæsning og oversættelse af afsnit 20-23 samt evt. billedøvelser med dialog. Grammatisk analyse s.27.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 3). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Individuel oplæsning og oversættelse af afsnit 24-25 samt billedøvelser.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Individuel oplæsning og oversættelse af tekst 1-2 samt billedøvelser og grammatisk analyse s.32. Vi runder af med en kort introduktion til morfologi og syntaks (hvis tiden tillader det).

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.

Aktuelt uge 39Intet

Posted by Mads 21 Sep, 2018 08:11

Afsnit 13-19 (tema-rema, flere verber, vokalreduktion mm.)
Mandag kl. 14-16: Introduktion til grammatisk analyse v. Martin Schou Madsen i auditorium 23.0.49.
Tirsdag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 13-15 samt evt. billedøvelser med dialog og monolog. Grammatisk analyse s.22.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 2). Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 15-17 samt billedøvelser.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 17-19 samt billedøvelser. Vi runder af med en kort introduktion til nogen af hovednavnene i klassisk russisk litteratur.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.

Aktuelt uge 38Intet

Posted by Mads 14 Sep, 2018 08:29

Afsnit 7-12 (lokativ, præpositioner, verber (3SG og 3PL), palatalisering, stemthed, assimilation og vokalreduktion mm.)
Mandag kl. 14-16: Introduktion til grammatisk analyse v. Martin Schou Madsen i auditorium 23.0.49.
Tirsdag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 7-8 samt evt. billedøvelser med dialog og monolog.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 1). Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 9-11 samt billedøvelser. Udtaleøvelse og grammatisk analyse s.18-19.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 10-12 samt billedøvelser. Vi runder af med en snak om stereotype forestillinger om Rusland dets indbyggere.

Som lovet - den forsimplede udgave af skemaet over de to verbalbøjningstyper.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Aktuelt uge 37Intet

Posted by Mads 07 Sep, 2018 08:27

Afsnit 3-6 (genus, palatalisering, stemthed og assimilation, vokalreduktion mm.)
Mandag kl. 14-16: Introduktion til grammatisk analyse v. Martin Schou Madsen i auditorium 23.0.49.
Tirsdag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 3 og 4 samt evt. billedøvelser. Udtaleøvelse og grammatisk analyse s.12.
Onsdag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 3-4-5 samt evt. billedøvelser. Udtale af konsonanter s.12-13.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 3-4-5-6 samt billedøvelser. Vokalreduktion og assimilation samt grammatisk analyse s.15. Vi runder af med en kort indføring i det russiske sprogs historie.

NB! Vores liste over russismer i dansk ;-)

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.HolddelingIntet

Posted by Mads 04 Sep, 2018 11:17

Hold 1 - torsdage 9-10 i lokale 11A.2.29
Anne-Sofie
Kristina
Caroline
Jesper
Emma
Anders
Hrafnildur
Rasmus
Anne Kathrine
Carla
Josefine
Morten
Christian
Simon
Sebastian

Hold 2 - torsdage 10-11 i lokale 11A.2.29
Lise
Viola
Aleksander
Svetlana
Clara
Christina
Albert
Viktoria
Karoline
Sophie-Amalie
Julie
Anna
Theis
Martha
Emil
Theresa
JonasAktuelt uge 36Intet

Posted by Mads 20 Aug, 2018 08:21

Tirsdag den 4/9: Vi skal tale om noget af det praktiske i forbindelse med studiestart, og vi skal have delt holdet op. Der er undervisning fra kl.9-11 i lokale 12.0.37.

Ovre på Absalon kan I finde en læseplan, i følge hvilken I skal forberede afsnit 1-2 i vores begyndersystem. I bedes desuden forsøge at lave et navneskilt på russisk. Tænk i den forbindelse på, hvordan I bedst muligt kan gengive jeres navn ved hjælp af den russiske version af det kyrilliske alfabet. Kan i "nøjes" med at translitterere, eller skal der også bruges transskription?

Onsdag den 5/9: Vi arbejder videre med afsn.1-2.

Torsdag den 6/9:
Hold 1 møder 9-10, hold 2 møder 10-11. Begge hold skal være i lokale 11A.2.29.

Fredag den 7/9: Vi afrunder afsnit 1-2. Vi skal også tale om, hvad sprog overhovedet er. I bedes desuden tænke over, hvilke ord i dansk der er importeret via russisk (fx vodka, tsar, perestrojka).

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.
VelkommenIntet

Posted by Mads 20 Aug, 2018 08:19

Velkommen til russiskstudiet på Københavns Universitet! Her på siden vil I løbende kunne finde oplysninger om, hvad der skal forberedes fra dag til dag og fra uge til uge i russisk propædeutik (Mads Eskildsens timer). Oplysninger om faget og materialer mm. kan findes på Absalon. I torsdagstimen v. Elena Lorentzen er I inddelt i to hold (nærmere info følger).

Blog imageUndervisningsmaterialerIntet

Posted by Mads 15 Feb, 2017 11:56

Nedenfor - gamle uv-materialer. Brug dem gerne, men vær også kritisk, da en del af materialerne er forældede.

Imperativ på russisk

Instruktion i russificering af tastatur (PC)

Basal lingvistisk terminologi

Om kasus

Om morfologi og syntaks

Et par eksempler på, hvad klokken er

Lidt om det russiske sprogs udvikling

Substantiver - singularis
Substantiver - pluralis

Nogle russiske enretningsverber
Nogle russiske flerretningsverber

Professioner og subjektsprædikater

Grammatiske grundbegreber med eksempler fra dansk og russisk

Nogle russiske præpositioner

Verber - “e-bøjningen”

Verber - “и-bøjningen”

Strukturer i spørgsmål og svar I

Adjektivtyper

Blandet
Et bud på russisk mentalitet

Aktive participier

Transgressiver - en indføring

Familie på russisk

Nogle højfrekvente spørgeord

Eksempler på spørgsmål og svar i konstruktioner med spørgeord

Ferie på russisk

Dato på russisk

Uddannelse på russisk

Uddannelsessystemet i Rusland

Gode vendinger i russisk

Andet
Liste over lingvistisk terminologi