Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt uge 49

IntetPosted by Mads 30 Nov, 2018 07:35
Текст 37-38 (s.96-100) (kortform af adjektiver, modalprædkativer med og uden subjekt, verbalbøjningsparadigmer)

Tirsdag: Evt. repetition af tekst 36. Oplæsning og oversættelse af tekst 37-38 m. spørgsmål samt grammatisk analyse s.97.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 11). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Desuden fortsat arbejde med tekst 38.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang og tekst 38 - dialog og evt. grammatiske øvelser.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?

Aktuelt uge 48

IntetPosted by Mads 23 Nov, 2018 08:22
Текст 33-36 (s.86-96) (GEN efter numeraler og øvrige mængdebetegnelser, pluralis (PL), trykskifte ml. SG og PL, tallene 200-1000)
NB! Meget stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Eventuel oplæsning og oversættelse af tekst 33-34 m. spørgsmål samt grammatisk analyse s.89.

Onsdag: NB! INGEN UNDERVISNING! INGEN OPGAVEAFLEVERING! De, der meget gerne vil lave opgaven, kan maile den til mig - så får I den tilbage med rettelser i næste uge.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Tekst 35-36 - vi springer muligvis oplæsningen over og går direkte til oversættelse/grammatisk kommentar/dialog. Men træn oplæsningen alligevel - det kan jo være, vi når det!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?Aktuelt uge 47

IntetPosted by Mads 16 Nov, 2018 08:32
Текст 26-32 (s.75-86) (genitiv (GEN), 'at have' på russisk, ugedagene, præpositioner med GEN, årstiderne, prædikativer, etleddede sætninger, adjektiver og pronominer i GEN, GEN efter numeraler, GEN efter 'нет')
NB! Meget stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 26-28 m. spørgsmål.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 9). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.

Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 28-32 samt grammatisk analyse s.79-80.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 32 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger. Desuden grammatisk analyse s.86.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?Aktuelt uge 46

IntetPosted by Mads 09 Nov, 2018 08:28
Текст 21-25 (verber på -ся, LOC vs. PREP, superlativ, relative pronominer, genitiv, tallene 20-100)
NB! Stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 21 m. spørgsmål.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 8). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 22-24 samt grammatisk analyse s.73.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 24-25 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det

Aktuelt uge 45

IntetPosted by Mads 02 Nov, 2018 08:26
Текст 15-20 (imperativ, "diminutiv", konsonantalternation, tallene 11-20, lokativ på -ý, "dobbelt negation", komplekse verbalprædikater)
NB! Stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 15-17 m. spørgsmål samt grammatisk analyse s.48 og øvelser med sprog

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 7). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 17-19 samt grammatisk analyse s.63.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 19-20 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det

Aktuelt uge 44

IntetPosted by Mads 26 Oct, 2018 08:35
Текст 10-14 (possessive, determinative og demonstrative pronominer, adverbier, det refleksivt-possessive pronomen, adjektiver i LOC, imperativ)
NB! Stor læsebyrde, så sæt god tid af til forberedelse!

Mandag: Introduktion til grammatisk terminologi og metode.

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 10-12 m. spørgsmål samt grammatisk analyse s.48 og øvelser med sprog

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 6). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 12-13 samt grammatisk analyse s.54.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af tekst 14 samt dialog på basis af det læste
****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Aktuelt uge 42-43

IntetPosted by Mads 12 Oct, 2018 08:21
Uge 42 = e f t e r å r s f e r i e! Slap af! Nyd det gode vejr! Repetér det, vi har gennemgået i september og oktober!

Uge 43 = studier!

Текст 6-9 (flere verber, possessive pronominer, PP som komplement og attribut)
Mandag: Introduktion til grammatisk terminologi og metode.
Tirsdag: Individuel oplæsning og oversættelse af tekst 6-7 m. spørgsmål samt evt. billedøvelser og dialog.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 5). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Individuel oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 7-8 samt grammatisk analyse s.43.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af tekst 8-9 samt dialog på basis af det læste
****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Aktuelt uge 41

IntetPosted by Mads 05 Oct, 2018 08:29
Текст 3-5 (akkusativ (ACC) og lokativ (LOC), navneskik, demonstrative pronominer, flere verber)
Mandag: Rekreation oven på weekenden samt forberedelse til tirsdag.
Tirsdag: Individuel oplæsning og oversættelse af tekst 3 m. spørgsmål samt evt. billedøvelser og dialog.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 4). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Individuel oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 4-5.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Evt. fortsat oplæsning og oversættelse af tekst 5 samt udvidet navneleg (ИОФ) og dialog på basis af tekst 5. Desuden grammatisk analyse s.39.
****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Aktuelt uge 40

IntetPosted by Mads 28 Sep, 2018 08:30
Afsnit 20-25 + текст 1-2 (tallene 1-10, adjektiver, prædikater og attributter m.v.)
Der er meget tekst og mange kommentarer, så sæt god tid af til forberedelse!

Mandag kl. 14-16: Introduktion til grammatisk analyse v. Martin Schou Madsen i auditorium 23.0.49.
Tirsdag: Individuel oplæsning og oversættelse af afsnit 20-23 samt evt. billedøvelser med dialog. Grammatisk analyse s.27.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 3). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Individuel oplæsning og oversættelse af afsnit 24-25 samt billedøvelser.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Individuel oplæsning og oversættelse af tekst 1-2 samt billedøvelser og grammatisk analyse s.32. Vi runder af med en kort introduktion til morfologi og syntaks (hvis tiden tillader det).

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.

Aktuelt uge 39

IntetPosted by Mads 21 Sep, 2018 08:11
Afsnit 13-19 (tema-rema, flere verber, vokalreduktion mm.)
Mandag kl. 14-16: Introduktion til grammatisk analyse v. Martin Schou Madsen i auditorium 23.0.49.
Tirsdag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 13-15 samt evt. billedøvelser med dialog og monolog. Grammatisk analyse s.22.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 2). Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 15-17 samt billedøvelser.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 17-19 samt billedøvelser. Vi runder af med en kort introduktion til nogen af hovednavnene i klassisk russisk litteratur.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.

Aktuelt uge 38

IntetPosted by Mads 14 Sep, 2018 08:29
Afsnit 7-12 (lokativ, præpositioner, verber (3SG og 3PL), palatalisering, stemthed, assimilation og vokalreduktion mm.)
Mandag kl. 14-16: Introduktion til grammatisk analyse v. Martin Schou Madsen i auditorium 23.0.49.
Tirsdag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 7-8 samt evt. billedøvelser med dialog og monolog.
Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 1). Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 9-11 samt billedøvelser. Udtaleøvelse og grammatisk analyse s.18-19.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang. Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 10-12 samt billedøvelser. Vi runder af med en snak om stereotype forestillinger om Rusland dets indbyggere.

Som lovet - den forsimplede udgave af skemaet over de to verbalbøjningstyper.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Aktuelt uge 37

IntetPosted by Mads 07 Sep, 2018 08:27
Afsnit 3-6 (genus, palatalisering, stemthed og assimilation, vokalreduktion mm.)
Mandag kl. 14-16: Introduktion til grammatisk analyse v. Martin Schou Madsen i auditorium 23.0.49.
Tirsdag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 3 og 4 samt evt. billedøvelser. Udtaleøvelse og grammatisk analyse s.12.
Onsdag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 3-4-5 samt evt. billedøvelser. Udtale af konsonanter s.12-13.
Torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Kollektiv og individuel oplæsning af afsnit 3-4-5-6 samt billedøvelser. Vokalreduktion og assimilation samt grammatisk analyse s.15. Vi runder af med en kort indføring i det russiske sprogs historie.

NB! Vores liste over russismer i dansk ;-)

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.Holddeling

IntetPosted by Mads 04 Sep, 2018 11:17
Hold 1 - torsdage 9-10 i lokale 11A.2.29
Anne-Sofie
Kristina
Caroline
Jesper
Emma
Anders
Hrafnildur
Rasmus
Anne Kathrine
Carla
Josefine
Morten
Christian
Simon
Sebastian

Hold 2 - torsdage 10-11 i lokale 11A.2.29
Lise
Viola
Aleksander
Svetlana
Clara
Christina
Albert
Viktoria
Karoline
Sophie-Amalie
Julie
Anna
Theis
Martha
Emil
Theresa
JonasAktuelt uge 36

IntetPosted by Mads 20 Aug, 2018 08:21
Tirsdag den 4/9: Vi skal tale om noget af det praktiske i forbindelse med studiestart, og vi skal have delt holdet op. Der er undervisning fra kl.9-11 i lokale 12.0.37.

Ovre på Absalon kan I finde en læseplan, i følge hvilken I skal forberede afsnit 1-2 i vores begyndersystem. I bedes desuden forsøge at lave et navneskilt på russisk. Tænk i den forbindelse på, hvordan I bedst muligt kan gengive jeres navn ved hjælp af den russiske version af det kyrilliske alfabet. Kan i "nøjes" med at translitterere, eller skal der også bruges transskription?

Onsdag den 5/9: Vi arbejder videre med afsn.1-2.

Torsdag den 6/9:
Hold 1 møder 9-10, hold 2 møder 10-11. Begge hold skal være i lokale 11A.2.29.

Fredag den 7/9: Vi afrunder afsnit 1-2. Vi skal også tale om, hvad sprog overhovedet er. I bedes desuden tænke over, hvilke ord i dansk der er importeret via russisk (fx vodka, tsar, perestrojka).

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det.
« PreviousNext »