Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt - uge 12

IntetPosted by Mads 15 Mar, 2019 08:52
Tekst 53-54 (s. 127-130: mere PST (datid), perifrastiske fremtidsformer)

Mandag: Tekst 53-54
Tirsdag: Tekst 53-54
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering (opgave 5)
Onsdag og torsdag: opdelt undervisning
Fredag: Opgavegennemgang og tekst 54 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser, diktat eller lign.

NB! Vær klar til alle dage at fortælle, hvad klokken er, og hvad du lavede i går eller på en anden dag i fortiden.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?

Aktuelt - uge 11

IntetPosted by Mads 08 Mar, 2019 08:22
Tekst 51-52 (s. 123-126: tallene 1000-1000000, forskydning af accent, PST (datid))

Mandag: Tekst 51-52
Tirsdag: Tekst 52
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering
Onsdag og torsdag: opdelt undervisning
Fredag: Opgavegennemgang og tekst 52 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser, diktat eller lign.

NB! Vær klar til alle dage at fortælle, hvad klokken er, og hvad du lavede i går eller på en anden dag i fortiden.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?

Aktuelt - uge 10

IntetPosted by Mads 01 Mar, 2019 08:20
Tekst 49-50 (s. 117-122: deklination af efternavne, klokkeslæt, refleksive verber og verber på -ся, ACC=GEN v.animate maskuliner, verbet нрáвиться)

Mandag: Tekst 49
Tirsdag: Tekst 49-50
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering
Onsdag og torsdag: opdelt undervisning
Fredag: Opgavegennemgang og tekst 49-50 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser, diktat eller lign.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?Aktuelt - uge 9

IntetPosted by Mads 22 Feb, 2019 08:23
Tekst 47-48 (s. 112-116: mere dativ, præpositioner med DAT, tal og genus, angivelse af alder)

Mandag: Tekst 47-48
Tirsdag: Tekst 48
Onsdag kl. senest 10: INGEN Opgaveaflevering (opgave 3 skal først afleveres 6. marts)
Onsdag og torsdag: opdelt undervisning
Fredag: Tekst 48 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser, diktat eller lign.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?Aktuelt - uge 8

IntetPosted by Mads 15 Feb, 2019 08:50
Tekst 44-46 (s. 108-112: mere dativ, modalprædikativet нýжен/нужнá/нýжно/нужны́)

Mandag: Tekst 44-45
Tirsdag: Tekst 45-46
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering (opgave 2. Der skal bruges oplysninger om dativ, der kan findes på s.111 i begyndersystemet)
Onsdag og torsdag: opdelt undervisning
Fredag: Opgavegennemgang. Tekst 46 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser, diktat eller lign.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?Aktuelt - uge 7

IntetPosted by Mads 08 Feb, 2019 08:42
Tekst 41-43 (s. 104-108: sætningsadverbialer og tegnsætning, verberne мочь, уметь og хотеть, sult og tørst på russisk, dativ)

Mandag: Tekst 41-42
Tirsdag: Tekst 42-43
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering (opgave 1)
Onsdag og torsdag: opdelt undervisning
Fredag: Opgavegennemgang. Tekst 43 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser, diktat eller lign.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?Aktuelt - semesterstart

IntetPosted by Mads 22 Jan, 2019 12:31
Kære hold.
Et nyt semester står for døren, og allerede nu kan I ovre på Absalon finde jeres læseplan, skr. øvelser og vores begyndersystem samt supplerende materialer, som I anbefales at sætte jer godt ind i.

Vi starter mandag den 4/2 kl.9-11 i lokale 4A.0.13 med at se på studieordningens krav og tale lidt om arbejdsformer og andet praktisk. I skal desuden forberede en lille mundtlig præsentation af jer selv (navn, bopæl, fritid). Derpå går vi i gang med tekst 40. Se disclaimer nedenfor.

****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?

Læseferie og næste semester

IntetPosted by Mads 14 Dec, 2018 08:38

Vi starter igen mandag den 4. februar kl.9-11 i lokale 4A.0.13. Nærmere oplysninger om, hvad der skal ske, følger her på siden og på Absalon i januar. I mellemtiden vil jeg råde jer til at repetere det, vi har arbejdet med i efteråret, så jeres sproglige og analytiske kompetencer ikke ruster helt. I har lydfiler og læsegrupper, I har jeres tekster og baggrundslitteratur (appendikserne), I har mulighed for konsultation i løbet af læseferien på følgende dage, hvor man kan møde op til en snak på russisk eller dansk om faget og om livet som studerende:

Fredag den 4/1 fra 9-12.
Fredag den 11/1 fra 9-12.
NB! Åbent kontor den 18/1 er aflyst.
Fredag den 25/1 fra 9-12.

Studentens jul
Nu falder juleregnen grå
Det er så svært helt at forstå:
Semesteret er nu omme.

En ИК-3, lidt reduktion
Lidt stemhedsassimilation
Og palatalisering.

Jeg må ej glemme mine ord
Det ville være fagligt mord
På mig og læsegruppen.

Den svære grammatik skal jeg
Få lært - og spise flæskesteg
Med rødkål og syntaks.

Når vi ses i februar
Så håber læreren, jeg har
Helt styr på det, jeg skal.Aktuelt uge 50

IntetPosted by Mads 07 Dec, 2018 08:12
Текст 39 samt repetition af udvalgte tekster og analyse af udvalgte sætninger

Tirsdag: Tekst 39. Oplæsning og oversættelse. Repetition af tekst 28 og 32 samt grammatisk analyse.

Onsdag: Repetition af tekst 34 og 36 samt grammatisk analyse.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Repetition af 38 samt grammatisk analyse. Afrunding af semesteret, information om næste semester mm.

Ved "repetition" forstås dialog om teksterne, dvs. spørgsmål og svar til teksterne samt til emner med relevans for eller i tilknytning til disse tekster.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?Eksamen / prøve

IntetPosted by Mads 30 Nov, 2018 15:35
Flere har modtaget en mail vedr. Russisk propædeutik A - Aktiv undervisningsdeltagelse. Jeg kan - som jeg sagde i forbindelse med dagens undervisning - berolige jer med, at I ikke skal foretage jer andet end at deltage aktivt i 75% af undervisningen for at bestå russisk propædeutik A.
/Mads

Aktuelt uge 49

IntetPosted by Mads 30 Nov, 2018 07:35
Текст 37-38 (s.96-100) (kortform af adjektiver, modalprædkativer med og uden subjekt, verbalbøjningsparadigmer)

Tirsdag: Evt. repetition af tekst 36. Oplæsning og oversættelse af tekst 37-38 m. spørgsmål samt grammatisk analyse s.97.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 11). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Desuden fortsat arbejde med tekst 38.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang og tekst 38 - dialog og evt. grammatiske øvelser.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?

Aktuelt uge 48

IntetPosted by Mads 23 Nov, 2018 08:22
Текст 33-36 (s.86-96) (GEN efter numeraler og øvrige mængdebetegnelser, pluralis (PL), trykskifte ml. SG og PL, tallene 200-1000)
NB! Meget stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Eventuel oplæsning og oversættelse af tekst 33-34 m. spørgsmål samt grammatisk analyse s.89.

Onsdag: NB! INGEN UNDERVISNING! INGEN OPGAVEAFLEVERING! De, der meget gerne vil lave opgaven, kan maile den til mig - så får I den tilbage med rettelser i næste uge.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Tekst 35-36 - vi springer muligvis oplæsningen over og går direkte til oversættelse/grammatisk kommentar/dialog. Men træn oplæsningen alligevel - det kan jo være, vi når det!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?Aktuelt uge 47

IntetPosted by Mads 16 Nov, 2018 08:32
Текст 26-32 (s.75-86) (genitiv (GEN), 'at have' på russisk, ugedagene, præpositioner med GEN, årstiderne, prædikativer, etleddede sætninger, adjektiver og pronominer i GEN, GEN efter numeraler, GEN efter 'нет')
NB! Meget stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 26-28 m. spørgsmål.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 9). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.

Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 28-32 samt grammatisk analyse s.79-80.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 32 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger. Desuden grammatisk analyse s.86.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?Aktuelt uge 46

IntetPosted by Mads 09 Nov, 2018 08:28
Текст 21-25 (verber på -ся, LOC vs. PREP, superlativ, relative pronominer, genitiv, tallene 20-100)
NB! Stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 21 m. spørgsmål.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 8). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.
Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 22-24 samt grammatisk analyse s.73.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 24-25 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det

« PreviousNext »