Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt uge 47

IntetPosted by Mads 16 Nov, 2018 08:32
Текст 26-32 (s.75-86) (genitiv (GEN), 'at have' på russisk, ugedagene, præpositioner med GEN, årstiderne, prædikativer, etleddede sætninger, adjektiver og pronominer i GEN, GEN efter numeraler, GEN efter 'нет')
NB! Meget stor læsebyrde - sæt god tid af til forberedelse!

Tirsdag: Oplæsning og oversættelse af tekst 26-28 m. spørgsmål.

Onsdag: Opgaveaflevering (opgave 9). NB! Opgaver afleveres senest onsdag kl.10. Opgaver, der afleveres efter dette tidspunkt, bliver ikke rettet. Opgaver afleveres i print/håndskrift eller, hvis der er en særligt god grund til det, som worddokument eller pdf-fil. Af tekniske årsager modtages billedfiler (JPEG, PNG etc.) ikke.

Oplæsning og oversættelse af / grammatisk kommentar til tekst 28-32 samt grammatisk analyse s.79-80.

Torsdag: Opdelt undervisning.

Fredag: Opgavegennemgang. Oplæsning og oversættelse af 32 samt dialog på basis af det, vi har læst i løbet af ugen (=repetition) samt evt. supplerende udtaletræning og analyse af udvalgte sætninger. Desuden grammatisk analyse s.86.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er der både subjekt og prædikat? Hvilken type prædikat er der tale om (nominalt eller verbalt?)? Er der komplementer, attributter og adverbialled?