Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt uge 47

IntetPosted by Mads 16 Nov, 2017 11:21
20-24. november

Tekst 26-32 (genitiv, negation, prædikativer, epentese v. personlige pronominer i 3.person efter præposition, ugedagene, årstiderne, klokken (hele timer), numeraler)

Mandag: opgaver retur samt tekst 26-27
Tirsdag og onsdag: tekst 28-31
Fredag: tekst 32. Der er ingen opgaveaflevering (opgave 9). I skal dog lave opgaven - så gennemgår vi den sammen mandag den 27/11.

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled?