Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt uge 9

IntetPosted by Mads 23 Feb, 2018 08:13

26. februar - 2. marts
Tekst 47-48:
dativ fortsat - præpositionerne к og по. Se også Appendiks 2 s.1 (substantiver i dativ), s.2-3 (adjektivernes bøjning), s.4-6 (personlige, possessive, refleksive, interrogative og demonstrative pronominer), modalprædikativer og dativ, dativkomplement ("indirekte objekt"), alder, priser.

Ma-ti: Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 47-48.

Fre: Dialog på basis af de to tekster samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekster, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser og fonetisk træning med udgangspunkt i russiske sange.

NB! Husk, at der ikke er opgaveaflevering (opgave 3) per mail før torsdag den 8. marts kl.10!

****
Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?