Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt - uge 10

IntetPosted by Mads 01 Mar, 2019 08:20
Tekst 49-50 (s. 117-122: deklination af efternavne, klokkeslæt, refleksive verber og verber på -ся, ACC=GEN v.animate maskuliner, verbet нрáвиться)

Mandag: Tekst 49
Tirsdag: Tekst 49-50
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering
Onsdag og torsdag: opdelt undervisning
Fredag: Opgavegennemgang og tekst 49-50 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser, diktat eller lign.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?