Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt uge 16

IntetPosted by Mads 13 Apr, 2018 08:20
16-20. april
Tekst 57:
Instrumentalis (INS). Markering af nominaldel af subjektsprædikat med INS, herunder professioner i INS, INS efter præpositioner, relativ vs. absolut tid.

Jeg vil stadig spørge, hvad klokken er, så sørg for at have/få styr på, hvordan man fortæller det

Mandag og tirsdag:
Opgavegennemgang. Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 57. Desuden grammatisk analyse af udvalgte sætninger

Fredag: Dialog på basis af teksten samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekst, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. HUSK EN ORDBOG - vi skal prøve kræfter med en ekstemporaltekst.
Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser.

NB! Husk, at der ikke er opgaveaflevering (opgave 7) per mail før torsdag den 26. april kl.10!
P.S. Der er nu mulighed for helt frivilligt at træne sine grammatiske analyseevner i forbindelse med de ugentlige opgaver. Se mere ovre på Absalon.

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?