Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt - uge 17 (efter påske)

IntetPosted by Mads 12 Apr, 2019 08:23
Tekst 59 og evt. tekst 60. NB! Stor læsemængde! (s. 145-155: aspekt, dato, præfigering af bevægelsesverber, præpositioner, indefinitte pronominer)

Mandag: 2. påskedag - ingen undervisning
Tirsdag: Tekst 59
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering (opgave 7 afleveres 24. april)
Onsdag og torsdag: opdelt undervisning
Fredag: Opgavegennemgang og tekst 59 samt ordtest.

NB! Vær klar til alle dage at fortælle, hvad klokken er, og hvad du lavede i går eller på en anden dag i fortiden.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?