Russisksiden

Russisksiden

Uge 18 - ekstra fredagstime

IntetPosted by Mads 26 Apr, 2019 08:38
Tekst 60. NB! Stor læsemængde! NB! Hvis I er i tvivl om oplæsningen af datoer, er der stor hjælp at hente i lydfilen - lyt og lær!
(s. 147-155: aspekt, dato, præfigering af bevægelsesverber, præpositioner, indefinitte pronominer)

Mandag: Tekst 60
Tirsdag: Tekst 60
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering (opgave 8). P.g.a. 1. maj er der ingen undervisning onsdag.
Torsdag: Fælles undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang og tekst 60 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser.NB! Ekstra time fra 12-13. Se opslag desangående.

NB! Vær klar til alle dage at fortælle, hvad klokken er, og hvad du lavede i går eller på en anden dag i fortiden samt på et tidspunkt i fremtiden.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?