Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt - uge 19

IntetPosted by Mads 03 May, 2019 09:13
Tekst 61. NB! Stor læsemængde! NB! Hvis I er i tvivl om oplæsningen af datoer og årstal, er der stor hjælp at hente i lydfilen - lyt og lær!
(s. 156-163: aspekt, dato, participier (3 af 4), GEN/DAT/INS/LOC pluralis)

Mandag: Tekst 61
Tirsdag: Tekst 61
Onsdag kl. senest 10: Opgaveaflevering (opgave 9). NB! Opgave 10 afleveres 15. maj - lav kun de grammatiske analyser, og udelad oversættelsen.
Onsdag og torsdag: Opdelt undervisning.
Fredag: Opgavegennemgang og tekst 61 samt ordtest og evt. grammatiske øvelser.NB! Ekstra time fra 12-13. Se opslag desangående.

NB! Vær klar til alle dage at fortælle, hvad klokken er, og hvad du lavede i går eller på en anden dag i fortiden samt på et tidspunkt i fremtiden.
****************************

Generelt: Tekster forberedes med henblik på oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne), forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt) og dialog (besvar spørgsmål til teksterne / lav mundtlige mikroreferater af dem). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt i en tekst, forudsætter vi, at I kender det, og at I kan bøje det. Overvej også gerne, hvordan sætningerne er skruet sammen syntaktisk - er sætningen et- eller toleddet? Er der komplementer? Attributter? Adverbialled?