Russisksiden

Russisksiden

Aktuelt uge 18

IntetPosted by Mads 25 Apr, 2018 09:39
NB! Tirsdag er vi i lokale 12.1.62!
30.april - 4. maj
Tekst 60:
Indefinitte pronominer på -то og -нибудь, dato, præfigerede bevægelsesverber, mere aspekt. Se også Appendiks IV om aspekt ovre på Absalon.

Jeg vil stadig spørge, hvad klokken er, så...få styr på det!

Mandag og tirsdag:
Oplæsning, oversættelse, grammatik og øvelser samt dialog på basis af tekst 60. Desuden grammatisk analyse af udvalgte sætninger.

Fredag: Dialog på basis af teksten samt ordtest, hvor jeg udvælger 20-30 ord fra ugens tekst, som I skal kunne oversætte til dansk uden brug af ordbog. HUSK EN ORDBOG - vi skal prøve kræfter med en ekstemporaltekst.
Hvis tiden tillader det: grammatiske øvelser.

NB! Husk, at der er opgaveaflevering (opgave 8) per mail torsdag den 3. maj kl.10!
OBS! Der er grammatisk øvelseslaboratorium fra 12:15-ca.14 i lokale 11A.2.19.

****

Alle dage indledes med "dagens nyheder", hvor vi ser på en (grammatisk) aktuel nyhedsoverskrift. Desuden en runde med "Что вы делали вчера (eller en anden dag)?" og "Что вы будете делать завтра (eller en anden dag)?".

Generelt: Tekster forberedes med henblik på
oplæsning (træn udtalen, når I læser teksterne) og forståelse/oversættelse (slå alle ukendte ord op, og læs kommentarerne grundigt). Sørg desuden for at terpe og dermed indlære de gloser, der forekommer i teksterne. Når et ord har optrådt et par gange eller tre i en tekst, forudsætter vi, at I kender det. Overvej også gerne syntaksen - er sætningen simpel eller kompleks? Er sætningen/sætningerne etleddede eller toleddede? Hvad er der ud over prædikatet - er der subjekter? Og er der komplementer, attributter og adverbialled? Og hvordan er leddene skruet sammen?